Conamis, dat is de naam van de stichting.

Deze naam zegt: met vrienden!

Stichting Conamis is geboren uit het idee dat we als medemensen voor elkaar willen zorgen. Heb je medemens lief. En vriendschap, dat is een bijzondere vorm van medemenselijkheid. Hoe fijn is het om een tijdje met vrienden door te brengen of nieuwe vrienden te maken. Stichting Conamis wil een vriend zijn voor mensen die het moeilijk hebben. Die wel even een break kunnen gebruiken. Die er eigenlijk even tussenuit zouden willen, maar dat niet kunnen financieren.

Stichting Conamis helpt om vakanties mogelijk te maken voor mensen die het écht nodig hebben. We willen mensen de mogelijkheid bieden om in een christelijke reis tijd te hebben om lichamelijk en geestelijk op te laden. Om met anderen te genieten van de schepping, een fijn samenzijn, lekker eten of een mooie wandeling. Een apart gezette tijd, waarna je het dagelijkse leven weer verfrist tegemoet kan.

Hoe we dat precies willen doen, lees je op deze pagina.

En dat kunnen we niet alleen. Als stichting hebben we ook vrienden nodig: diaconieën, medefinanciers, gulle gevers, meedenkers, facebook-likers… De naam van Stichting Conamis drukt daarom ook uit dat wij anderen nodig hebben, die ons werk een warm hart toe dragen.

 

Daarom dus Conamis: met vrienden!

Open mij,

les mijn dorst,

stil mijn verlangen

te zijn

wie ik mag zijn,

aanvaard door jou,

Aanwezige,

aanvaard door mezelf,

ongedurig, afwezig.

Zend boden op mijn weg,

engelen met geduld,

naasten met liefde,

vreemden

die vrienden blijken.

Open mij,

stil mijn verlangen.

 

Nico Vlaming