Toetsingscriteria:

  • Door persoonlijke omstandigheden ben je hard aan vakantie toe.
  • Een vakantie is voor jou – of indien je minderjarig bent en zelf geen inkomsten hebt: je vader en/of moeder – echter niet te betalen doordat het inkomen zo laag is en/of de vaste lasten en/of bijzondere uitgaven in verband met bijvoorbeeld ziekte zo hoog zijn, dat er geen geld overblijft om op vakantie te kunnen gaan. Op basis van cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau is dit het geval indien na aftrek van vaste lasten hooguit zo’n € 400 per maand resteert om van te leven. Voor iedere extra persoon in het huishouden kan zo’n € 100 euro extra worden gerekend.
  • Je bezit ook niet meer spaargeld in welke vorm dan ook, dan nodig is voor het kunnen opvangen van acuut te verhelpen tegenvallers. Ben je minderjarig en heb je zelf geen inkomsten, dan geldt dit voor je vader en/of moeder.
  • Je aanvraag wordt financieel ondersteund door een derde.
  • De beoogde reis heeft een maximale reissom van € 150 per dag, met een absoluut maximum van € 1.000 voor de totale reissom (exclusief excursies). Betreft een aanvraag meerdere personen, dan worden deze bedragen verhoogd met € 50 euro per extra persoon per dag.
  • De gewenste vakantie(organisatie) sluit aantoonbaar en toetsbaar aan bij de doelstellingen van Stichting Conamis.
  • De reisorganisatie die de reis verzorgt dient in te stemmen met volledige en rechtstreekse restitutie aan Stichting Conamis van de verleende bijdrage in geval van annulering van de reis.

Voorbeeld (fictief)

Inge van Dijk is 47 jaar oud en woont in een appartement in Rotterdam. Twee jaar geleden kreeg zij een burn-out. Momenteel zit zij met behoud van uitkering in een re-integratietraject. Een intensieve periode voor haar. Ze zou er graag tussenuit gaan in de zomervakantie maar met een netto uitkering van € 1.100 euro per maand en een maandelijkse huur van € 620 en overige vaste maandlasten van € 200 zit dat er echt niet in.

Inge heeft een leuke fietsvakantie gezien van € 799, verzorgd door een reisorganisatie met een christelijke identiteit, waaraan tijdens reizen ook concreet invulling wordt gegeven. Zij doet een aanvraag bij de diaconie van haar gemeente voor een bijdrage aan deze reis. De diaconie stelt een bedrag van € 200 beschikbaar om de voor Inge zo hard nodige vakantie binnen haar bereik te brengen. Inge dient een aanvraag in voor een bijdrage van Stichting Conamis. Vervolgens krijgt zij bericht dat Stichting Conamis € 399 bij kan dragen aan de reis. Inge hoeft nu zelf nog maar € 200 te betalen. Gemotiveerd als zij is, weet ze dat geld door extra zuinig leven bij elkaar te sparen. De reis wordt geboekt en alle partijen maken hun deel rechtstreeks over naar de reisorganisatie. Voor Inge kan de voorpret al beginnen.